Operace pigmentových znamének

a nebo jiného kožního výrůstku nebo nádoru

Pigmentová znaménka, tzv. névy jsou nezhoubné kožní útvary různé velikosti vzniklé místním nahromaděním kožních buněk, které obsahují hnědé barvivo. Mohou to být skvrny či uzlíky světle hnědé až hnědočerné barvy a mohou být vrozené nebo získané. Kožní výrůstky nebo nádory jsou kožní léze, které mohou být zhoubné nebo nezhoubné.  

Existují dva důvody k chirurgickému odstranění pigmentových znamének:

  1. Ze zdravotních důvodů operaci hradí zdravotní pojišťovna. Ze zdravotních důvodů jsou odstraňovány pigmentové névy a kožní výrůstky, u kterých může být riziko zvratu do zhoubného kožního nádoru nebo již je na kožní nádor podezření.  Toto riziko posoudí kožní lékař při speciálním vyšetření.  Dále mohou být ze zdravotních důvodů odstraněna znaménka nebo jiné kožní výrůstky, které mechanicky překážení nebo jsou opakovaně poraněna. 

  2. estetických důvodů je možné chirurgicky odstranit neriziková znaménka či kožní výrůstky. V tomto případě si pacient operaci hradí sám.  

Objednání k operaci

Pro stanovení diagnózy a operace je zcela zásadní klinické vyšetření lékařem, hlavně pohledem. Jiná vyšetření nejsou nutná. Proto je nutné se k operaci objednat osobně. Telefonické objednání není možné.  

Vlastní operace

Spočívá ve vyříznutí znaménka v lokálním znecitlivění a sešití operační rány. V naší ambulanci se vždy snažíme o co možná nejlepší kosmetický výsledek (jizvu) použitím atraumatického šicího materiálu. Na přání pacienta je možné použít vstřebatelný šicí materiál, který se v těle rozpustí a není nutné odstraňovat stehy. Také výsledný kosmetický efekt je příznivější. Za tento materiál je vybírán finanční doplatek, a to v závislosti na velikosti a umístění znaménka.  

Pooperační průběh

Bezprostředně po operaci a v průběhu prvních dnů mohou pacienti pociťovat bolesti v operační ráně. V takovém případě doporučujeme užívat běžná analgetika v tabletách. Na převaz zveme pacienty 1. nebo 2. pooperační den a poté podle velikosti jizvy a průběhu hojení. Stehy jsou ve většině případů odstraňovány do 10. pooperačního dne. Do odstranění stehů není doporučováno ránu namáčet a odstraňovat sterilní krytí.