Cévní ambulance


Od 1.5. 2021 rozšiřujeme spektrum poskytovaných služeb o cévní poradnu. Poradnu vede zkušený cévní chirurg MUDr. Myroslav Salmay, který působí na Klinice kardiovaskulární chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Činnost poradny se zaměřuje především na žilní a tepenná onemocnění dolních končetin (varixy, ICHDK apod.). V návaznosti na ambulantní vyšetření jsou menší výkony prováděny na zákrokovém sálku našeho pracoviště (miniflebektomie, sklerotizace). Při nutnosti většího operačního výkonu spolupracujeme s Klinikou kardiovaskulární chirurgie.

Cévní ambulance probíhá v pondělí od 13:00 hod do 14:30 hod. 

Do ambulance je nutné se objednat telefonicky nebo mailem.