ChirMedis Budějovická

- dospělá a dětská chirurgie                                                   - chirurgie ruky                                                                         - cévní chirurgie                                                                       - hrudní chirurgie  

Provoz ambulance

Vážení klienti, 

na ambulanci probíhají pouze plánované operace a objednaná vyšetření a poradny. Akutní péči poskytne naše druhá ambulance Chirurgie-Amed , žlutá budova, 5. patro,  vchod 6. 

Aktuální ordinační hodiny sledujte na našich facebookových stránkách: www.facebook.com/chirmedis

a na  www.facebook.com/amedchirurgie