ChirMedis Budějovická

dospělá, dětská a hrudní chirurgie

Provoz ambulance

Dne 13. 1. 2021 probíhají v ordinaci plánované operace ruky. Pro akutní případy zastupuje Chirurgie-Amed, žlutá budova, 5. patro. 

Ostatní provoz ambulance včetně plánovaných výkonů zůstává nepřerušen.  Vzhledem k aktuální situaci jsme byli nuceni upravit ordinační dobu. Pro aktuální informace sledujte naše FB stránky:      https://www.facebook.com/chirmedis