ChirMedis Budějovická

 - dospělá a dětská chirurgie                   - chirurgie ruky                                       - hrudní chirurgie  

Provoz ambulance

Vážení klienti, 

po dobu nouzového stavu jsme nuceni upravit provoz. 

Na ambulanci probíhají pouze plánované operace a objednaná vyšetření. Akutní péči poskytne naše druhá ambulance Chirurgie-Amed , žlutá budova, 5. patro,  vchod 6. 

Aktuální ordinační hodiny sledujte na našich facebookových stránkách: www.facebook.com/chirmedis

a na  www.facebook.com/amedchirurgie